Sonia Korus-Deka

Psychoterapia

Słowo psychoterapia pochodzi z greki i oznacza leczenie duszy. Najszerzej rzecz ujmując, jest to metoda leczenia problemów i trudności emocjonalnych za pomocą środków psychologicznych, co w tym wypadku oznacza szczególny sposób rozmowy pomiędzy Pacjentem a terapeutą, w której terapeuta służy profesjonalną wiedzą na temat psychiki ludzkiej, a Pacjent dzieli się swoimi doświadczeniami i sposobem rozumienia świata. Proces terapeutyczny służy poznawaniu siebie – poszerzeniu i pogłębieniu świadomości oraz uzyskaniu możliwości zmian i lepszego radzenia sobie z trudnościami oraz bardziej świadome i satysfakcjonujące kierowanie swoim życiem.

gabinet-psycholog.plPsychoterapia psychodynamiczna
Ze względu na moje wykształcenie i przygotowanie prowadzona przeze mnie psychoterapia oparta jest o paradygmat psychodynamiczny. Pod tym pojęciem kryje się pewien kierunek psychoterapeutyczny, który zakłada istnienie nieświadomych procesów psychicznych. W tym rozumieniu objawy i trudności Pacjenta wynikają z wewnętrznych konfliktów i szczególnych doświadczeń rozwojowych.

Jakie korzyści może przynieść psychoterapia?
Wiele zależy od indywidualnego nastawienia Pacjenta, motywacji, zaangażowania, oczekiwań. Dlatego tak ważne jest wspólne z terapeutą określenie możliwego do osiągnięcia celu terapii. Psychoterapeuta nie udziela rad ani nie ocenia. Jego zadaniem nie jest powiedzenie klientowi, co powinien zrobić, ale umożliwienie pacjentowi podjęcie wolnych, suwerennych decyzji. Zadaniem psychoterapeuty jest pomoc osobie w lepszym poznaniu i rozumieniu siebie oraz swoich relacji z innymi.
Często funkcjonujemy stosując te same schematy zachowania, które utrwaliły się w naszym życiu, mimo, że nie przynoszą one dobrych rezultatów. Zgodnie z zasadą, że czujemy się bezpieczniej w tym, co znane, często powtarzamy zachowania, które nie przystają do naszych obecnych potrzeb i otoczenia, w którym się znajdujemy. W procesie psychoterapii możemy zauważyć te niekorzystne postawy, zrozumieć ich źródła i wprowadzić zmiany.

Co to jest superwizja?
Superwizja to proces omówienia prowadzonej terapii z superwizorem, czyli psychoterapeutą mającym uprawnienia do szkolenia i nadzorowania psychoterapii. Superwizja pozwala psychoterapeucie zweryfikować swoje diagnozy, umożliwia lepsze zrozumienia pacjenta i uniknięcie błędów w psychoterapii. Stałe korzystanie z superwizji świadczy o odpowiedzialności psychoterapeuty i jest jednym z podstawowych narzędzi jego warsztatu zawodowego.

Czy ktoś się dowie o moich problemach?
Każdy psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania dyskrecji, a wszelkie sprawy omawiane w gabinecie są objęte tajemnicą zawodową. Także omówienie procesu terapeutycznego podczas superwizji odbywa się anonimowo, tzn. bez szczegółów pozwalających zidentyfikować Pacjenta.