Sonia Korus-Deka

Superwizja

Grupa superwizyjna

Zapraszam osoby zawodowo zajmujące się pomocą psychologiczną i psychoterapią do udziału w grupie superwizyjnej.

Zaproszenie skierowane jest do osób, które często intensywnie pracując samodzielnie, mają niewiele możliwości do konsultowania i omawiania problemów i dylematów związanych z prowadzonymi procesami terapeutycznymi i czują potrzebę regularnej wymiany doświadczeń z kolegami i koleżankami.

Wspólna praca będzie bezpieczną okazją do swobodnej wymiany doświadczeń, przemyśleń, stawiania pytań, wspólnego zastanawianie się nad źródłami trudności, szukania istoty problemu i dochodzenie do nowych rozwiązań w pracy z pacjentem, rozwijanie własnego warsztatu i poczucia kompetencji w pracy.

Spotkania grupy odbywać się będą raz w miesiącu, w soboty, w godzinach 10.00 – 13.00

Koszt – 100 zł

Na zgłoszenia czekam do 16.10. 2021

Pierwsze spotkanie grupy planowane jest na 23.10.2021

Serdecznie zapraszam

Superwizja indywidualna

Zapraszam osoby zawodowo zajmujące się pomocą psychologiczną i psychoterapią  do współpracy indywidualnej.