Sonia Korus-Deka

Superwizja

Superwizja grupowa i indywidualna

Zapraszam osoby zawodowo zajmujące się pomocą psychologiczną i psychoterapią do korzystania z superwizji indywidualnej i grupowej.

Zaproszenie skierowane jest zarówno do osób, które często intensywnie pracując samodzielnie, mają niewiele możliwości do konsultowania i omawiania problemów i dylematów związanych z prowadzonymi procesami terapeutycznymi i czują potrzebę regularnej wymiany doświadczeń z kolegami i koleżankami, do osób rozpoczynających swoją pracę i budujących warsztat zawodowy jak i do zespołów.

Wspólna praca stwarza bezpieczną okazję do swobodnej wymiany doświadczeń, przemyśleń, stawiania pytań, wspólnego zastanawianie się nad źródłami trudności, szukania istoty problemu i dochodzenie do nowych rozwiązań w pracy z pacjentem, rozwijanie własnego warsztatu i poczucia kompetencji w pracy.