Sonia Korus-Deka

Oferta

Cennik

 • konsultacja lub porada psychologiczna (50 min) – 160 zł
 • sesja psychoterapii (50 min)-160zł
 • opłata za sesje odwołane ustalane są w ramach kontraktu terapeutycznego

Nr konta:
29 1050 1588 1000 0091 4524 7657

W czym pomagam?

 

 • zaburzenia lękowe (nerwice) – napady paniki, ogólny lęk, fobie, dolegliwości somatyczne (kołatania serca, duszności, bóle głowy)
 • zaburzenia osobowości
 • psychozy
 • depresja – smutek, lęk, poczucie niemocy, bezradności, zniechęcenie, apatia
 • bezsenność
 • utrata bliskiej osoby (śmierć, rozwód, rozstanie)
 • stres związany z chorobą somatyczną
 • problemy adaptacyjne – trudności z odnalezieniem się w nowej sytuacji
 • problemy w relacjach z ludźmi – nieśmiałość i trudności w nawiązywaniu kontaktów
 • niestabilne relacje z bliskimi, obawy przed opuszczeniem przez osoby, które kochasz
 • niestabilne i naznaczone silnymi emocjami związki
 • poczucie pustki
 • trudności w życiu zawodowym
 • ogólne poczucie niezadowolenia z życia i z siebie, frustracje wynikające z poczucia niespełnienia
 • niska samoocena, nadmierny krytycyzm wobec siebie lub innych
 • stres zawodowy u osób szczególnie narażonych (ratownik medyczny, strażak, sportowiec)
 • powracające bolesne wspomnienia wywołujące lęk

Jak pomagam?

gabinet-psycholog.plKonsultacja psychologiczna

Czasem zdarzają się w życiu sytuacje, w których mamy poczucie, że przestajemy panować nad biegiem wydarzeń i sytuacja nas przerasta. Czasem odczuwamy potrzebę by o swych problemach porozmawiać z kimś niezaangażowanym emocjonalnie – z kimś, kto na naszą sytuację może spojrzeć z boku. Możemy wtedy sięgnąć po pomoc psychologa.

Konsultacja psychologiczna to zwykle jedno lub kilka spotkań. Czas trwania jednego spotkania to 50 min.

Konsultacja psychologiczna to wspólne rozpoznanie problemu, jego przyczyn i możliwości rozwiązania. Celem konsultacji psychologicznych jest ustalenie najskuteczniejszych form dalszej pomocy i właściwego miejsca lub specjalisty. Wynikiem konsultacji może być podjęcie psychoterapii indywidualnej, małżeńskiej lub rodzinnej.

Konsultacja psychologiczna nie zawsze stanowi wstęp do psychoterapii – często jest wsparciem w sytuacji kryzysowej lub pomocą w trudnych wydarzeniach życiowych. Wówczas liczba i częstotliwość dalszych spotkań dostosowana jest do Państwa indywidualnych potrzeb.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna jest formą pomocy opartą o dialog pomiędzy psychoterapeutą a osobą korzystającą z psychoterapii. Odbywa się najczęściej raz w tygodniu, a czas trwania sesji to 50 minut.

Psychoterapia jest procesem służącym rozpoznaniu nieświadomych uczuć, pragnień, motywów i wzorców postępowania i budowania relacji, które leżą u źródeł problemów osoby doświadczającej dyskomfortu psychicznego. W terapii psychodynamicznej uznajemy, że te nieuświadomione elementy są naturalne dla wcześniejszych okresów rozwojowych człowieka, ale dysfunkcjonalne w obecnym życiu.

Celem zgłębiania nieświadomych warstw psychiki jest zmiana obrazu siebie, swoich relacji, a co za tym idzie, usunięcie istniejących objawów, lepsze radzenie sobie z trudnościami oraz bardziej świadome i satysfakcjonujące kierowanie swoim życiem. Psychoterapia indywidualna to proces wspólnej pracy nad głębszą i trwałą zmianą, w którym psychoterapeuta służy swoją wiedzą o funkcjonowaniu psychiki i relacji międzyludzkich.

Proces psychoterapii oparty jest o tak zwany kontrakt terapeutyczny zawierany pomiędzy terapeutą a pacjentem. Kontrakt polega na określeniu reguł dotyczących spotkań – terminy, czas trwania sesji, sposób kontaktowania, zasady odwoływania i płatności sesji. Kontrakt terapeutyczny służy określeniu jasnych zasad współpracy oraz budowaniu obopólnego bezpieczeństwa i zaufania.
Należy pamiętać, że czasem psychoterapia służy zrozumieniu doświadczonego przeżycia i adaptacji, nie zaś głębokiej zmianie osobowości. Mówimy wtedy o psychoterapii wspierającej.

 

Poradnictwo psychologiczne

Jest formą pomocy krótkoterminowej, która ma na celu pomoc w rozwiązaniu konkretnego problemu, uzyskanie wiedzy psychologicznej potrzebnej w konkretnej życiowej sytuacji (np. osoba chorująca w rodzinie, rozwód, problem zawodowy). Podobnie jak w przypadku konsultacji i psychoterapii wspólnie z terapeutą ustalane są cele i zasady współpracy.

W ustalonych indywidualnie przypadkach możliwe są sesje terapeutyczne za pośrednictwem Skype.